Karoo Farmhouse
Next Image
Karoo Farmhouse

Oil pastel, soft pastel, bitumen

114 x 85 cm